Google Ad Planner

Google Ad Planner

Google Ad Planner là công cụ lập kế hoạch truyền thông giúp các nhà quảng cáo tìm các trang web và các vị trí để mua phương tiện truyền thông. Bằng cách sử dụng Ad Planner, các nhà quảng cáo có thể xác định các trang web mà các khách hàng mục tiêu của họ có thể truy cập để dễ dàng xây dựng các kế hoạch truyền thông của mình.

Với tư cách là chủ sở hữu trang web, bạn có thể sử dụng Trung tâm Nhà xuất bản Google Ad Planner để tiếp thị trang web của bạn với các nhà quảng cáo và đảm bảo rằng thông tin chính xác nhất về trang web của bạn sẽ được trình bày.

Thông qua Trung tâm Nhà xuất bản Ad Planner, bạn có thể:

  • Cung cấp mô tả trang web
  • Liệt kê tối đa năm danh mục phản ánh nội dung trang web của bạn
  • Chia sẻ các loại, định dạng và kích thước quảng cáo mà trang web của bạn hỗ trợ
  • Chia sẻ dữ liệu lưu lượng Google Analytics để phản ánh các con số lưu lượng truy cập chính xác nhất cho trang web của bạn
  • Quảng bá dữ liệu Ad Planner của bạn tới các nhà quảng cáo thông qua các biểu trưng Ad Planner

Để công bố trang web của bạn trong Google Ad Planner, vui lòng truy cập https://www.google.com/adplanner/publisher.

Trở lại Lưu tin Top

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: