Quy trình thiết kế website

Giai đoạnNội dungThời gian
IKý kết hợp đồng
 • Hai bên thống nhất chức năng của website.
 • Thỏa thuận thời gian, hình thức, chi phí thực hiện.
 • Ký kết hợp đồng.
Bên A: Quý khách hàng Bên B: Công ty V&A
II Thiết kế giao diện ≤ 7
 • Cung cấp mầu sắc chủ đạo, logo, slogan
 • Yêu cầu bố cục cơ bản của website.
 • Danh mục chức năng cơ bản của website.
 • Thiết kế đồ họa layout gửi bên A xem, đánh giá & chỉnh sửa để thống nhất giao diện website.
 • Đăng ký tên miềnhosting (nếu có) cho website.
 • Tạo email, hướng dẫn cài đặt email cho khách hàng.
III Xây dựng & Chạy thử (demo) ≥ 14
 • Kiểm tra đánh giá, đưa ý kiến về demo.
 • Cung cấp một số dữ liệu (giới thiệu, hình ảnh, sản phẩm v.v..) để đưa lên website.
 • Lập trình chức năng, hoàn chỉnh giao diện hai bên đã thống nhất
 • Upload bản demo để bên A kiểm tra.
IV Chỉnh sửa & Bổ sung ≤4
 • Phối hợp với bên B xác nhận những vấn đề còn thiếu.
 • Chỉnh sửa và bổ sung những phần còn thiếu hỗ trợ cập nhật thông tin.
 • Hướng dẫn và hỗ trợ cập nhật thông tin.
V Nghiệm thu & Vận hành ≤3
 • Cập nhật thông tin vào website, sử dụng thử các chức năng.
 • Nêu những vướng mắc, khó khăn, lỗi phát sinh.
 • Hướng dẫn quản trị website để bên A tự cập nhật thông tin.
 • Giải quyết các vấn đề quản trị, lỗi phát sinh.
VI Bàn giao & Thanh lý hợp đồng 1
 • Bàn giao, upload website lên địa chỉ trang web theo hợp đồng.
 • Tiến hành làm thủ tục thanh lý hợp đồng.
VII Hoàn thành website
 • Đưa website vào vận hành chính thức.
 • Tiến hành quảng bá website theo hỗ trợ.
VIII Bảo hành website
 • Bảo hành miễn phí, vĩnh viễn mã nguồn và giao diện website.
 • Khắc phục mọi sự cố trong vòng 24h.